Robert Rauziński

polski ekonomista

Robert Rauziński (ur. 18 listopada 1932 w Warszawie) – polski ekonomista, specjalizujący się w demografii, polityce społecznej i socjologii pracy; nauczyciel akademicki związany z uczelniami w Opolu.

Robert Rauziński
Data i miejsce urodzenia

18 listopada 1932
Warszawa

profesor nauk ekonomicznych
Specjalność: demografia, polityka społeczna, socjologia pracy
Alma Mater

Szkoła Główna Planowania i Statystyki w Warszawie

Doktorat

1974

Habilitacja

1976
Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu

Profesura

1993

Nauczyciel akademicki
Uczelnia

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu
Uniwersytet Opolski
Politechnika Opolska

Odznaczenia
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Złoty Krzyż Zasługi Medal Komisji Edukacji Narodowej

Życiorys

edytuj

Urodził się w 1932 w Warszawie, gdzie ukończył kolejno szkołę podstawową i średnią. Po pomyślnie zdanym egzaminie maturalnym podjął studia ekonomiczne w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, które ukończył w 1957 dyplomem magistra. Bezpośrednio po ukończeniu studiów związał się z Opolem, gdzie podjął pracę w Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego. W 1961 zatrudnił się w Instytucie Śląskim, a w 1970 również w Wyższej Szkole Inżynieryjnej (od 1996 pod nazwą Politechniki Opolskiej)[1]. W 1974 na swojej macierzystej uczelni uzyskał stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, a dwa lata później stopień naukowy doktora habilitowanego, który nadano mu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu[2]. Poza tym zaangażował się w budowanie kierunków ekonomicznych w miejscowej Wyższej Szkole Pedagogicznej (od 1994 Uniwersytet Opolski), gdzie był zatrudniony w Zakładzie Demografii i Socjologii. W 1983 został zatrudniony na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1993 profesora zwyczajnego w WSI w Opolu. Po utworzeniu Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji PO w 1999 został jego prodziekanem do spraw nauki. Funkcję tę sprawował do 2005[2].

Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje powierzonych mu zakładach i katedrach opolskich uczelni wyższych. Obecnie pracuje jako profesor zwyczajny w Katedrze Rynku Pracy i Kapitału Ludzkiego na Wydziale Ekonomii i Zarządzania PO oraz Katedrze Teorii Ekonomii Wydziału Zamiejscowego w Tarnowskich Górach i Katedrze Polityki Społecznej na Wydziale Politologii, Socjologii i Administracji Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu[3].

Poza działalnością na uczelniach zasiadał w latach 1980-1985 w Radzie Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego[2]. W Polskiej Akademii Nauk był członkiem Komitetów: Badań nad Migracjami, Nauk o Pracy i Polityce Społecznej i Nauk Demograficznych[3]. Był także członkiem Rządowej Rady Ludnościowej i ekspertem Komisji do spraw Mniejszości Narodowych Sejmu RP[2].

Dorobek naukowy

edytuj

Jego dotychczasowy dorobek naukowy obejmuje blisko 400 publikacji, w tym 30 książek autorskich i współautorskich oraz 11 prac zwartych redagowanych, liczne artykuły i komunikaty, skrypty i materiały pomocnicze dla studentów z zakresu: demografii, polityki społecznej, socjologii pracy, problemów zatrudnienia i bezrobocia, planowania regionalnego[2]. Do ważniejszych z jego publikacji należą[4]:

  • Regionalna polityka edukacyjna, Opole 2008, współredaktor.
  • Śląska ludność rodzima w strukturze demograficznej i społecznej Śląska Opolskiego wczoraj i dziś, Opole 2008, współredaktor.
  • Polityka społeczna na Śląsku wobec kryzysu - ujęcie regionalne, Opole 2009, współredaktor.
  • Ludność Śląska 1946-2002-2020, Przemiany struktury demograficznej i społecznej ludności Śląska 1946-2002-2030, Opole 2007, współredaktor.

W swoich pracach zawsze porusza aktualne problemy społeczne, zajmuje się głównie wpływem czynnika ludzkiego na rozwój społeczno-gospodarczy, zasobami siły roboczej, migracjami, kształceniem i poziomem wykształcenia mieszkańców regionu opolskiego. Znaczną część jego rozważań stanowią elementy prognostyczne[2].

Odznaczenia i nagrody[1]

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. a b Sylwetka prof. Raguzińskiego na stronie Samorządu Województwa Opolskiego. umwo.opole.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2016-03-13)]. [on-line] [dostęp: 16.04.2012]
  2. a b c d e f Wiadomości Uczelniane Politechniki Opolskiej nr 8 (104), czerwiec 2002, s. 5.
  3. a b Prof. Robert Rauziński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI PIB) [dostęp 2012-04-19].
  4. Dane na podstawie katalogu Biblioteki Narodowej w Warszawie.
  5. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wyróżnieni Nagrodą im. Karola Miarki [online] [dostęp 2016-11-01] [zarchiwizowane z adresu 2017-10-03].

Bibliografia

edytuj