Roman Mazurkiewicz

polski historyk i mediewista

Roman Marek Mazurkiewicz (ur. 1 grudnia 1954 w Tarnowie) – polski historyk literatury polskiej.

ŻyciorysEdytuj

Zajmuje się mediewistyką literacką, edytorstwem zabytków najstarszego piśmiennictwa polskiego, średniowieczną mariologią, hymnografią i ikonografią. Habilitował się w 2002 na podstawie pracy pt. Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne. Tytuł profesora nauk humanistycznych uzyskał w 2012. Jest kierownikiem Katedry Literatury Staropolskiej i Oświeceniowej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od roku 2021 członek czynny Polskiej Akademii Umiejętności (od 2013), w l. 2014-2018 sekretarz Wydziału I Filologicznego PAU. Jest popularyzatorem dawnej kultury i literatury w edukacji polonistycznej. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności (2012).

Stworzył i redaguje internetowe serwisy naukowo-edukacyjne:

Ważniejsze publikacjeEdytuj

 • Cywilizacja więzienna. Wypisy literackie. Część I: Świadectwa rosyjskie, Warszawa 1984.
 • Więźniowie nocy. Wypisy z polskiej literatury łagrowej, Kraków 1991.
 • "Bóg się rodzi...". 100 najpiękniejszych kolęd i pastorałek, Kraków 1992.
 • Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej, Kraków 1993.
 • Deesis. Idea wstawiennictwa Bogarodzicy i św. Jana Chrzciciela w kulturze średniowiecznej, Kraków 1994.
 • Zrozumieć średniowiecze. Wypisy, konteksty i materiały literackie, Tarnów 1994.
 • Kultura średniowiecza i renesansu. Materiały z dziejów sztuki - dla liceów, Warszawa 1998.
 • Szkolny słownik literatury staropolskiej, pod red. M. Pytasza, Katowice 1999 (wraz z J. Golińskim i P. Wilczkiem).
 • "Jaśniejsza tysiąc nad słońce...". Pieśni i modlitwy maryjne z Kancjonału kórnickiego, 2000.
 • Teksty o Matce Bożej. Polskie średniowiecze, Niepokalanów 2000.
 • Literatura staropolska. Wybór tekstów. T. 1: Poezja, oprac. P. Borek i R. Mazurkiewicz, Kraków 2002.
 • Korona Dziewicy Maryi. Antologia polskich średniowiecznych pieśni maryjnych, wybór, opracowanie i tłumaczenie R. Mazurkiewicz i M.J. Mikoś. The Virgin Mary's Crown. A Bilingual Anthology of Medieval Polish Marian Poetry, selected, edited, and translated by R. Mazurkiewicz and M.J. Mikoś, Kraków 2002.
 • Polskie średniowieczne pieśni maryjne. Studia filologiczne, Kraków 2002.
 • Starożytność - średniowiecze. Antologia. Klasa I, Warszawa 2003.
 • "Wiadomych rzeczy pospolita śpiżarnia". Staropolska mądrość w sentencjach, przysłowiach i cytatach (od "Bogurodzicy" do Kochanowskiego), zebrał i opracował R. Mazurkiewicz, rysunkami ochędożył W. Turdza, 2004.
 • Prorok na skale. Myśli Jerzego Nowosielskiego, wybrali i opracowali R. Mazurkiewicz i W. Podrazik, Kraków 2007.
 • Przedziwna Matka Stworzyciela Swego. Antologia dawnej polskiej poezji maryjnej, Warszawa 2008.
 • Jacek Mijakowski, Kokosz panom krakowianom w kazaniu za kolędę dana, oprac. R. Mazurkiewicz, Warszawa 2008.
 • Kazanie na dzień Wszech Świętych (tzw. praskie). Wstęp: R. Mazurkiewicz i W. Wydra. Komentarz źródłowy: R. Mazurkiewicz i P. Stępień. Transliteracja: W. Wydra we współpracy z W. Twardzikiem. Transkrypcja: E. Belcarzowa i W. Twardzik we współpracy z R. Mazurkiewiczem i W. Wydrą. Poznań 2008.
 • Grzegorz Czaradzki, Rytmy o porodzeniu przenaczystszym Bogarodzice Panny Maryjej, wydali i opracowali R. Mazurkiewicz i E. Buszewicz, Warszawa 2009.
 • Andrzej Wolan, De libertate politica seu civili libellus lectu non indignus / O wolności rzeczypospolitej albo ślacheckiej książka godna ku czytaniu, tłum. Stanisław Dubingowicz, wyd. M. Eder i R. Mazurkiewicz, Warszawa 2010.
 • Z dawnej literatury maryjnej. Zarysy i zbliżenia, Kraków 2011.
 • Stanisław Dobiński, Świt wierszów na święta Najświętszej Maryi Panny światu wydany, Warszawa 2011.
 • Kazania maryjne, wydali i opracowali R. Mazurkiewicz i K. Panuś, Kraków 2014.
 • George Buchanan, Baptistes, sive Calumnia; Walenty Maciej Tepper, Wiersz smutny, śmierć męczeńską świętego Jana Chrzciciela wyrażający, wydali i opracowali Elwira Buszewicz i Roman Mazurkiewicz, Lublin 2016.
 • Jan Aleksander Koreywa, Utwory okolicznościowe, oprac. Piotr Borek i Roman Mazurkiewicz, Warszawa 2017.
 • Wacek, czyli przypisy do konterfektu Profesora Wacława Twardzika, oprac. Roman Mazurkiewicz, Kraków 2017.
 • Wespazjan Kochowski, Ogród Panieński, wyd. Roman Mazurkiewicz i Wiesław Pawlak, Warszawa 2019, Instytut Badań Literackich PAN (Biblioteka Pisarzy Staropolskich, t. 47),

BibliografiaEdytuj

 • Prof. dr hab. Roman Marek Mazurkiewicz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2012-12-16].
 • Leksykon Profesorów Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej 1946–2006 (pod redakcją Józefa Hampla, Feliksa Kiryka, Iwony Pietrzkiewicz), Kraków 2006, s. 338–339 (z fotografią)
 • Roman Mazurkiewicz w Polscy pisarze i badacze literatury przełomu XX i XXI wieku (IBL PAN)