Rozrzut, rozproszenie, rozsiew, dyspersja – zróżnicowanie zaobserwowanych wartości zmiennej, podstawowa (obok tendencji centralnej) charakterystyka próby statystycznej.

Rozrzut jest tym większy, im bardziej te wartości odchylają się od tendencji centralnej. Najczęściej stosowanymi miarami rozrzutuwariancja, odchylenie standardowe, rozstęp i odchylenie ćwiartkowe[1].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. Rozrzut. ptde.org. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-03-03)]., wiki PTDE, ptde.org [dostęp 2018-11-09]