Miara zróżnicowania rozkładu

Miara zróżnicowania rozkładu to taka miara rozkładu, która opisuje relację pomiędzy rozkładami różniącymi się zróżnicowaniem (rozproszeniem) wartości cechy wokół wartości centralnych.

Przykładowymi miarami zróżnicowania rozkładu są: