Ruch opóźniony

Ruch opóźnionyruch, w którym prędkość maleje. Przyspieszenie w takim ruchu ma zwrot przeciwny do zwrotu prędkości i nosi nazwę opóźnienia. Szczególnym przypadkiem jest ruch jednostajnie opóźniony, w którym prędkość maleje jednostajnie, czyli przyspieszenie jest stałe.

Ruch opóźniony może być traktowany jako ruch przyspieszony z ujemnym przyspieszeniem. Wielkością charakteryzującą ruch opóźniony jest przyspieszenie. By uniknąć minusów we wzorach wprowadza się wielkość zwaną opóźnieniem mającą wartość przeciwną do przyspieszenia.

Ruch jednostajnie opóźnionyEdytuj

W ruchu jednostajnie opóźnionym

 
 

gdzie:

  – przyspieszenie,
  – opóźnienie.

W sytuacjach, w których nie prowadzi to do niejasności, nie rozróżnia się przyspieszenia od opóźnienia.

W poniższych wzorach   oznacza opóźnienie.

Z definicji przyspieszenia oraz stałej wartości przyspieszenia wynika wzór na zależność prędkości od czasu w tym ruchu:

 

Wzór na drogę w tym ruchu:

 

gdzie:

  – opóźnienie ruchu,
  – droga pokonana przez ciało,
  – prędkość ciała,
  – prędkość początkowa ciała,
  – czas trwania ruchu.