Rurociągbudowla liniowa służąca do przesyłania płynów i mieszanin[1].

Ropociąg Trans-Alaska
Rurociąg ciepłowniczy w Kłodzku

Według Dyrektywy ciśnieniowej (2014/68/UE) rurociągi oznaczają części składowe instalacji rurowych przeznaczonych do transportu płynów, po połączeniu razem w zintegrowany układ ciśnieniowy. Rurociągi obejmują w szczególności rury lub układ rur, kształtki rurowe, złączki, kompensatory, przewody elastyczne lub inne stosowne części składowe przenoszące ciśnienie[2].

W przypadku gazów i cieczy każda chemicznie stabilna substancja może być przesyłana przez rurociąg. Istnieją więc rurociągi transportujące ścieki, wodę lub nawet piwo.

Najważniejsze z ekonomicznego punktu widzenia są rurociągi transportujące ropę naftową (ropociąg) i gaz ziemny (gazociąg).

Rurociągi ropy naftowej i gazu ziemnego edytuj

Mówiąc o transporcie znacznych ilości ropy naftowej i gazu ziemnego na powierzchni, transport rurociągowy jest jedyną ekonomicznie opłacalną drogą. W porównaniu do kolei, ma mniejszy koszt na jednostkę i większą przepustowość.

Rurociągi ropy naftowej są wykonane ze stalowych rur o wewnętrznym przekroju 30 do 120 cm. Tam gdzie to możliwe, są budowane na powierzchni ziemi. Ropa naftowa jest utrzymywana w ruchu przez system stacji pomp, budowanych wzdłuż rurociągu i zwykle płynie z prędkością około 1 do 6 m/s.

Wypadki edytuj

Przy rurociągach przenoszących łatwopalne lub wybuchowe materiały takie jak gaz ziemny lub ropa naftowa mogą występować problemy z utrzymaniem bezpieczeństwa.

  • 4 czerwca 1989 – Iskry z dwóch przejeżdżających pociągów spowodowały eksplozję gazu wyciekającego z rurociągu LPG w pobliżu Ufy w Rosji. Zginęło do 645 osób.
  • 17 października 1998 – pod Jesse w Nigerii rurociąg ropy naftowej eksplodował zabijając około 1200 mieszkańców wsi – był to najtragiczniejszy z wielu podobnych wypadków w tym kraju.
  • 10 czerwca 1999 – wyciek rurociągu w Bellingham w stanie Waszyngton. Opary z wycieku eksplodowały, zabijając dwoje dzieci.
  • 30 lipca 2004 – ważny rurociąg gazu ziemnego eksplodował w Ghislenghien w Belgii, blisko Ath (trzydzieści kilometrów na południowy zachód od Brukseli), zabijając co najmniej 23 ludzi i raniąc 122, część krytycznie.
  • 26 grudnia 2006 – ponad 260 osób zginęło w wyniku eksplozji rurociągu naftowego w Nigerii.

Przypisy edytuj

  1. rurociąg, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2022-02-27].
  2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/68/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do dostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (CELEX: 32014L0068).