Rybulozo-1,5-bisfosforan

związek chemiczny

Rybulozo-1,5-bisfosforanorganiczny związek chemiczny z grupy estrów. Bierze udział w procesie fotosyntezy.

Rybulozo-1,5-bisfosforan
Ogólne informacje
Wzór sumaryczny

C5H12O11P2

Masa molowa

310,09 g/mol

Identyfikacja
Numer CAS

2002-28-0

PubChem

123658

Podobne związki
Podobne związki

rybulozo-5-fosforan

Rola w procesie fotosyntezyEdytuj

RuBP reaguje z dwutlenkiem węgla w procesie karboksylacji katalizowanym przez enzym RuBisCO. Produktem jest wysoce niestabilny sześciowęglowy związek pośredni znany jako 1,5-bisfosforan 3-keto-2-karboksyarabinitol. Niemal natychmiast rozpada się on na dwie cząsteczki 3-fosfoglicerynianu. Dzięki swoim właściwościom umożliwiającym mu zarówno prowadzenie karboksylacji, jak i oksygenacji, RuBisCO katalizuje również RuBP tlenem (O
2
) w procesie zwanym fotooddychaniem[2][niewiarygodne źródło?], które jest faworyzowane w wysokich temperaturach[3]. Podczas fotooddychania RuBP łączy się z O2, w wyniku czego powstaje 3-PGA oraz kwas fosfoglicerynowy[4]. W cyklu Calvina RuBP jest odtwarzany wskutek fosforylacji rybulozo-5-fosforanu przez ATP.

PrzypisyEdytuj

  1. D-Ribulose 1,5-bisphosphate sodium salt hydrate, karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich, Merck KGaA, 26 kwietnia 2022, numer katalogowy: 83895 [dostęp 2022-07-25]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
  2. Franciszek Dubert i inni, Biologia na czasie 2, 2016, ISBN 978-83-267-2583-8.
  3. Richard C. Leegood, Gerald E. Edwards, Carbon Metabolism and Photorespiration: Temperature Dependence in Relation to Other Environmental Factors, [w:] Neil R. Baker (red.), Photosynthesis and the Environment, Dordrecht: Springer Netherlands, 1996, s. 191–221, DOI10.1007/0-306-48135-9_7, ISBN 978-0-306-48135-2 (ang.).
  4. Rashad Kebeish i inni, Chloroplastic photorespiratory bypass increases photosynthesis and biomass production in Arabidopsis thaliana, „Nature Biotechnology”, 25 (5), 2007, s. 593–599, DOI10.1038/nbt1299, PMID17435746 (ang.).