Ryszard Kołodziejczyk

polski historyk

Ryszard Kołodziejczyk (ur. 3 lipca 1922 w Witeradowie[1], zm. 12 marca 2019 w Markach[2]) – polski historyk dziejów gospodarczych, profesor doktor habilitowany[3].

Ryszard Kołodziejczyk
Data i miejsce urodzenia 3 lipca 1922
Witeradów
Data i miejsce śmierci 12 marca 2019
Marki
Zawód, zajęcie nauczyciel akademicki, historyk

ŻyciorysEdytuj

W 1947 ukończył liceum w Gdańsku. W latach 1948-1951 studiował na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył studia magisterskie w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1952 roku.

W okresie 1950–1951 był dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego Urzędu Rady Ministrów. W latach 1951-1954 aspirant w Instytucie Kształcenia Kadr Naukowych/Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR, w latach 1954-1957 pracownik Instytutu Nauk Społecznych przy KC PZPR. Kandydat nauk historycznych w 1955 w Instytucie Nauk Społecznych przy KC PZPR pod kierunkiem Witolda Kuli, habilitacja w 1962 w Instytucie Historii PAN.

W latach 1957-1961 zatrudniony na pół etatu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR, w okresie 1965-1966 zatrudniony tam na cały etat. Od 1957 pracownik Instytutu Historii PAN.

Zajmował się historią gospodarczą ziem polskich XVIII-XIX wieku. Pochowany na Cmentarzu Północnym[4].

Jego synem jest historyk i orientalista Dariusz Kołodziejczyk.

PublikacjeEdytuj

 • Kształtowanie się burżuazji polskiej, Warszawa: Polska Akademia Nauk. Sekcja Historii i Historii Filozofii 1955.
 • Kształtowanie się burżuazji w Królestwie Polskim 1815-1850, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1957.
 • Bohaterowie nieromantyczni: o pionierach kapitalizmu w Królestwie Polskim, Warszawa: „Wiedza Powszechna” 1962.
 • Warszawsko-Wiedeńska Droga Żelazna, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych 1962.
 • Piotr Steinkeller, kupiec i przemysłowiec 1799-1854, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1963.
 • Kształtowanie się kapitalizmu na ziemiach polskich w latach 1796-1864, Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR 1964.
 • Portret warszawskiego milionera, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1968.
 • (współautor: Ryszard Gradowski), Zarys dziejów kapitalizmu w Polsce, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1974.
 • Burżuazja polska w XIX i XX wieku: szkice historyczne, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1979.
 • Miasta, mieszczaństwo, burżuazja w Polsce w XIX w.: szkice i rozprawy historyczne, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.
 • Jan Bloch (1836-1902) szkic do portretu „króla polskich kolei”, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 1983.
 • Technikum Kolejowe w Warszawie 1873-1993, Warszawa: „DiG” 1993.
 • Studia nad dziejami burżuazji w Polsce: wybór prac z lat 1956-1998 wydany z okazji 75-lecia urodzin autora, red. Artur K. F. Wołosz, Warszawa - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 1998.

PrzypisyEdytuj

 1. Tomasz Wituch, Bogdan Stolarczyk, Studenci Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego 1945–2000, Wydawnictwo Arkadiusz Wingert i Przedsięwzięcie Galicja, Kraków 2010, s. 161
 2. Ryszard Kołodziejczyk (pol.). nekrologi.wyborcza.pl. [dostęp 2019-03-20].
 3. Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 502, przyp. 178.
 4. Ryszard Kołodziejczyk [nekrolog], nekrologi.wyborcza.pl, 18 marca 2019 [dostęp 2020-12-17].

BibliografiaEdytuj

 • Prof. zw. dr hab. Ryszard Kołodziejczyk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2017-02-03].
 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 502, przyp. 178.
 • Bibliografia prac Ryszarda Kołodziejczyka [w:] R. Kołodziejczyk, Studia nad dziejami burżuazji w Polsce: wybór prac z lat 1956-1998 wydany z okazji 75-lecia urodzin autora, red. Artur K. F. Wołosz, Warszawa - Pułtusk: Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 1998, s. 11-20.
 • Bibliografia prac Ryszarda Kołodziejczyka o problematyce miejskiej [w:] Miasteczka polskie w XIX-XX wieku: z dziejów formowania się społeczności, red. nauk. Ryszard Kołodziejczyk, Kielce: Kieleckie Towarzystwo Naukowe 1992 s. 15-25.
 • Tomasz Ochinowski, Michał Szukała, W kierunku „prowincjonalizacji” historii biznesu: amerykańskie źródła a polskie doświadczenia na przykładzie propozycji interpretacyjnych prac Ryszarda Kołodziejczyka, „Klio Polska. Studia i materiały z dziejów historiografii polskiej po II wojnie światowej” 7 (2015), s. 143-167.