Ryszard Skała

dziennikarz polski

Ryszard Skała (ur. 4 maja 1925 w Nadwórnej, Kresy Wschodnie, zm. 12 maja 1986 w Mysłakowicach koło Jeleniej Góry) – dziennikarz, założyciel i pierwszy redaktor naczelny wrocławskiej gazety popołudniowej "Wieczór Wrocławia".

W czasie II wojny światowej uczył się na tajnych kompletach we Lwowie uzyskując tam świadectwo dojrzałości. Aresztowany przez gestapo za działalność w AK, zwolniony w 1943. Wraz z całym oddziałem zgłosił się do Ludowego Wojska Polskiego, w jego szeregach ukończył Szkołę Oficerską I Armii WP, a następnie w stopniu podporucznika skierowany do Korpusu Pancernego. Jako dowódca czołgu został ciężko ranny w 1945 pod Budziszynem; uznany wpierw za zmarłego (wysłano nawet już do rodziny zawiadomienie o jego śmierci), udało mu się jednak przeżyć.

Po demobilizacji osiadł na Dolnym Śląsku, gdzie pracował w Inspektoracie Osadnictwa Wojskowego, potem w Związku Inwalidów Wojennych, a następnie w Szkole Żeglugi Śródlądowej.

Jako dziennikarz od 1948 współpracował, a następnie pracował etatowo w dzienniku "Słowo Polskie", gdzie przez wiele lat był sekretarzem redakcji. W kwietniu 1967 utworzył nowy dziennik popołudniowy "Wieczór Wrocławia", którego był pierwszym redaktorem naczelnym (do 1981).

Był sekretarzem w pierwszym składzie zarządu Towarzystwa Miłośników Wrocławia, przewodniczącym wrocławskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, radnym Rady Narodowej miasta Wrocławia, potem Rady Narodowej Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia, w której przewodniczył Komisji Kultury, Oświaty i Wychowania. Był też członkiem Prezydium Społecznego Komitetu Panoramy Racławickiej.

Odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, pochowany 15 maja 1986 na cmentarzu parafialnym na Pilczycach we Wrocławiu.

Linki zewnętrzneEdytuj