Sąd Apelacyjny w Poznaniu

sąd w Polsce

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – organ wymiaru sprawiedliwości powołany do rozstrzygania spraw w II instancji mieszczący się przy ul. Trójpole 21 w Poznaniu.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Państwo

 Polska

Data założenia

1 października 1990

Dziedzina

Sądy powszechne

Prezes

vacat

Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, po lewej znajduje się punkt z opisem „Sąd Apelacyjny w Poznaniu”
52°26′19,13″N 16°55′05,54″E/52,438646 16,918204
Strona internetowa

Status prawny

edytuj

Sąd apelacyjny jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Wszystko zaczęło się od uchwalonej przez Sejm w 1990 roku Ustawy z dnia 13 lipca o powołaniu sądów apelacyjnych oraz o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania karnego, o Sądzie Najwyższym, o Naczelnym Sądzie Administracyjnym i o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz.U. z 1990 r. nr 53, poz. 306), której art. 1 ust. 1 brzmi: „Powołuje się sądy apelacyjne jako sądy powszechne”.

Zasady finansowania i rozliczania odbywają się według zasad określonych dla jednostek budżetowych oraz szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów powszechnych zawartych w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Obszar właściwości apelacji poznańskiej:

Struktury organizacyjne

edytuj

Sądy apelacyjne funkcjonują w strukturach sądów powszechnych, które rozstrzygają w drugiej instancji środki odwoławcze od orzeczeń okręgowych sądów, które wydawane są w pierwszej instancji.

Dotyczy to spraw z zakresu:

  • prawa cywilnego – również gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego przez Wydział I Cywilny,
  • prawa karnego – przez Wydział II Karny,
  • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – przez Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
  • sprawowanie nadzoru nad działaniem administracyjnym powszechnych sądów, działalnością notariuszy i organów notarialnego samorządu, działalnością komorników.

W Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu utworzono następujący wydziały[1]:

  • Wydział I Cywilny i Własności Intelektualnej.
  • Wydział II Karny.
  • Wydział III Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.
  • Wydział IV Wizytacji.

Historia

edytuj

1 października 1990 roku utworzono Sąd Apelacyjny w Poznaniu, który obejmował województwa: poznańskie, gorzowskie, konińskie, leszczyńskie, pilskie, szczecińskie i zielonogórskie[2].

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Wydziały orzecznicze
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 sierpnia 1990 r. w sprawie utworzenia sądów apelacyjnych w Warszawie, Białymstoku, Gdańsku, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz.U. z 1990 r. nr 56, poz. 335)