Sąd Najwyższy (Australia)

naczelny organ sądownictwa federalnego w Australii (siedziba: Canberra)

Federalny Sąd Najwyższy, Wysoki Sąd (ang. High Court of Australia) – sąd najwyższej instancji w Związku Australijskim. Mieści się w Canberze.

Sąd Najwyższy
High Court of Australia
Ilustracja
Siedziba Sądu Najwyższego w Canberze
Obszar właściwości Związek Australijski
Podstawa prawna Konstytucja
Organizacja wewnętrzna
Skład 7 sędziów (w tym prezes)
Przewodniczy Prezes Sądu Najwyższego
Funkcjonowanie
Okres funkcjonowania od 1903
Siedziba Canberra
Język urzędowy angielski
Strona internetowa
Zastrzeżenia dotyczące pojęć prawnych
Australia
Godło Australii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Australii

Wikiprojekt Polityka

HistoriaEdytuj

Utworzenie Federalnego Sądu Najwyższego przewidywał artykuł 71. Ustawy Konstytucyjnej Związku Australijskiego z 1900[1]. Sąd został ustanowiony na podstawie Judiciary Act z 25 sierpnia 1903[2].

Pierwsze posiedzenie Sądu Najwyższego Australii miało miejsce 6 października 1903 w Melbourne[3].

CzłonkowieEdytuj

W skład Sądu Najwyższego wchodzi nie mniej niż 3 sędziów, oficjalnie mianowanych przez gubernatora generalnego Australii, w tym Prezes Sądu Najwyższego[1]. Dokładną liczbę sędziów określa Parlament. Sędziowie powoływani są na kadencje kończące się z momentem osiągnięcia przez nich 70 lat[1].

Prezes Sądu Najwyższego może zrzec się urzędu dostarczając własnoręcznie sporządzone oświadczenie Gubernatorowi Generalnemu[1].

Od 30 stycznia 2017 Prezeską Sądu Najwyższego jest Susan Kiefel[4]. A sędziami: Virginia Bell, Stephen Gageler, Patrick Keane, Geoffrey Nettle, Michelle Gordon i James Edelman[4].

KompetencjeEdytuj

Sąd Najwyższy zajmuje najwyższą pozycję w hierarchii sądów w Australii i jest ostatnią instancją odwoławczą[1]. Ma on prawo do dokonywania sądowej kontroli konstytucyjności prawa, stanowionego zarówno na szczeblu federalnym przez Parlament Australii, jak i na szczeblu stanowym przez Parlamenty Stanowe[1]. Do zadań Sądu Najwyższego należy także stosowanie i dokonywanie wykładni przepisów Konstytucji oraz rozpatrywanie kasacji od decyzji sądów federalnych, stanowych i terytorialnych[1].

Jurysdykcji Sądu Najwyższego Australii podlegają dwie główne kategorie spraw. Po pierwsze rozstrzyga sprawy wniesione bezpośrednio do Wysokiego Sądu, sprawy wymagające interpretacji przepisów Konstytucji oraz sprawy o szczególnym znaczeniu publicznym i sprawy, w których odstępuje od swoich wcześniejszych decyzji, po drugie rozpatruje odwołania od decyzji innych sądów[1].

Rozstrzygnięcia Federalnego Sądu Najwyższego są wiążące dla wszystkich australijskich sądów, włącznie ze stanowymi i terytorialnymi Sądami Najwyższymi[1].

PrzypisyEdytuj

  1. a b c d e f g h i Konstytucja Związku Australijskiego, 1 stycznia 1901, Rozdział 3 [dostęp 2020-11-24].
  2. Judiciary Act 1903, www.legislation.gov.au [dostęp 2020-11-24] (ang.).
  3. The First High Court, Australian Constitution Centre [dostęp 2020-11-24] (ang.).
  4. a b High Court of Australia, www.hcourt.gov.au [dostęp 2020-11-24] (ang.).