Samguk sagi

(Przekierowano z Samguk Sagi)

Samguk sagi (Kronika trzech królestw) – najstarszy z zachowanych zabytków koreańskiego piśmiennictwa historiograficznego. Kronikę skomponował jedenastoosobowy zespół uczonych kierowanych przez konfucjańskiego uczonego Kim Bu-sika.

Samguk sagi

Wydano ją w 50 tomach w 1145 r. Napisany klasyczną chińszczyzną tekst przedstawia dzieje państw Goguryeo, Baekje, Shilla i Gaya. Do naszych czasów zachowały się fragmenty drugiego wydania tego dzieła i bardziej kompletne kopie jej kolejnych edycji z XIV, XVI i XVII w.

BibliografiaEdytuj