Samuel Jerzy Kalinowski

Samuel Jerzy Kalinowski herbu Kalinowa (zm. 3 czerwca 1652 roku[1]) – oboźny koronny (dworski)[2] w latach 1649-1652, oboźny wojskowy do 1649 roku, starosta czernihowski w latach 1648-1652, starosta bracławski i lityński w latach 1643-1652, starosta lubecki[3].

Samuel Jerzy Kalinowski
Herb
Kalinowa
Rodzina

Kalinowscy herbu Kalinowa

Data śmierci

3 czerwca 1652

Ojciec

Marcin Kalinowski

Matka

Helena Korecka

Żona

Urszula Brygida Ossolińska

Dzieci

Jerzy Kalinowski
Marcin Adam Kalinowski

Syn hetmana polnego koronnego Marcina Kalinowskiego i księżniczki Heleny Koreckiej. Mąż córki kanclerza Jerzego Ossolińskiego - Urszuli Brygidy Ossolińskiej.

Poseł na sejm 1645 roku. W 1648 roku był elektorem Jana II Kazimierza Wazy z województwa czernihowskiego i powiatu nowogrodzkosiewierskiego[4].

Zginął w bitwie pod Batohem razem z ojcem lub został zamordowany razem z resztą polskich jeńców po bitwie.

Był katolikiem[5].

Przypisy

edytuj
  1. Krzysztof Chłapowski, Starostowie niegrodowi w Koronie 1565-1795 Materiały źródłowe, Warszawa, Bellerive-sur-Allier 2017, s. 326.
  2. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 93.
  3. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV-XVIII wieku. Spisy". Oprac. Krzysztof Chłapowski, Stefan Ciara, Łukasz Kądziela, Tomasz Nowakowski, Edward Opaliński, Grażyna Rutkowska, Teresa Zielińska. Kórnik 1992, s. 172.
  4. Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielk. Xięstwa Litewskiego. Zgodnie na Naiaśnieyszego Iana Kazimierza Obranego Krola Polskiego [...]. Dane, między Warszawą, a Wolą, Dnia 17. Listopada, Roku 1648, [b.n.s].
  5. Petro Kulakovs'kij, Urzędnicy ziemscy Czernihowszczyzny i Siewierszczyzny (do 1648 r.), w: Studia Źródłoznawcze = Commentationes T. 38 (2000), s. 67.

Linki zewnętrzne

edytuj