Saz (z perskiego ساز sāz - instrument muzyczny) - instrument strunowy szarpany. Popularny na terenie Iranu, Azerbejdżanu, Armenii, Turcji, Kurdystanu i krajów bałkańskich.

Mustafa Erdogan (El Dino) grający na Saz

Saz kształtem przypomina lutnię o bardzo długim gryfie. Wywodzi się z grupy instrumentów zwanych kopuz, używanych przez plemiona tureckie w ósmym stuleciu. W Azji Mniejszej, Kaukazie, i Bałkanach pojawiły się wraz z migracją ludów tureckich na zachód. Saz jest wykorzystywany w tureckiej, kurdyjskiej, azerskiej i perskiej muzyce ludowej.

Podobnymi instrumentami są bułgarska tambura oraz greckie buzuki.