Sebastian Mielecki

kasztelan wiślicki, starosta brzeski, kasztelan krakowski

Sebastian Mielecki herbu Gryf (zm. 1574) – kasztelan wiślicki (1547), starosta brzeski (1563), kasztelan krakowski (1568)[1].

Sebastian Mielecki
Herb
Gryf
Rodzina

Mieleccy herbu Gryf

Data śmierci

przed 3 listopada 1574

Ojciec

Stanisław Mielecki

Matka

Elżbieta Tęczyńska

Żona

Zofia Kościelecka

Dzieci

Hieronim Mielecki

Stanisław Mielecki

Rodzeństwo

Jan Mielecki

Walerian Mielecki

ŻyciorysEdytuj

Drugi syn Stanisława Mieleckiego[2] oraz Elżbiety Tęczyńskiej. Od brata Jana Mieleckiego otrzymał kasztelanię wiślicką 13 maja 1547. Większość swego życia związany był ze stronnictwem Zygmunta Augusta. W grudniu 1548 był przy królu po zakończeniu sejmu piotrkowskiego, gdzie król bronił swojej decyzji o małżeństwie z Barbarą Radziwiłłówną. Wraz z królem wracał z Piotrkowa do Krakowa, spotykając w Nowym Korczynie, które to miasto leżało w granicach kasztelanii wiślickiej przybywającą do Krakowa Barbarę.

Pomimo sprzeciwu Andrzeja Zebrzydowskiego, na polecenie królowej Bony, brał udział w poselstwie do Siedmiogrodu na wiosnę 1549. Celem poselstwa było wsparcie pozycji regentki Izabeli Jagiellonki siostry króla Polski, a matki Jana Zygmunta Zápolyi małoletniego króla Węgier.

Brał czynny udział w obradach wielu sejmów:

 • sejm piotrkowski 1552
 • sejm piotrkowski 1555
 • sejm warszawski 1556/57
 • sejm piotrkowski 1558/59
 • sejm piotrkowski 1562/63 (na którym był sygnatariuszem przyłączenia księstw oświęcimskiego i zatorskiego do Korony)
 • sejm warszawski 1563/64
 • sejm lubelski 1566
 • sejm lubelski 1569
 • sejm konwokacyjny 1573
 • sejm koronacyjny 1574

W 1563 posiadł starostwo brzeskie, zaś w 1568 został mianowany kasztelanem krakowskim. Jako przedstawiciel Korony Królestwa Polskiego podpisał akt unii lubelskiej 1569 roku[3]. Był uczestnikiem zjazdu w Knyszynie 31 sierpnia 1572 roku[4]. Przeciwnik obozu Henryka Walezego. Podpisał dyplom elekcji Henryka III Walezego[5]. Uczestniczył w marcu 1574 w sejmie koronacyjnym. Był orędownikiem tolerancji religijnej.

Katolik opowiadający się za tolerancją. Pozostawał w dobrych stosunkach z Stanisławem Hozjuszem.

RodzinaEdytuj

Z małżeństwa z Zofią Kościelecką zawartego przed 17 lutego 1537 miał dwóch synów i trzy córki:

PrzypisyEdytuj

 1. Sebastian Mielecki h. Gryf, www.ipsb.nina.gov.pl [dostęp 2020-04-20] (pol.).
 2. Kasper Niesiecki, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego S. J...T. 6 : [L-N]. Jan Nepomucen Bobrowicz, 1841.
 3. Akta Unji Polski z Litwą: 1385-1791, wydali Stanisław Kutrzeba i Władysław Semkowicz, Kraków 1932, s. 339.
 4. Karol Sienkiewicz, Skarbiec historii polskiej. t. II, Paryż 1840, s. 40.
 5. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae. T.1 cz.1-2, Wilno 1758, s. 456.