Serafitki

Serafitki, właśc. Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej - żeńskie katolickie zgromadzenie zakonne.

Serafitki
Dewiza: Wszystko dla Jezusa przez bolejące Serce Maryi
Pełna nazwa Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej
Nazwa łacińska Congregatio Sororum BMV Addoloratae - Congregatio Filiae Beatae
Skrót zakonny CMBB
Wyznanie katolickie
Kościół rzymskokatolicki
Status kanoniczny Zgromadzenie apostolskie
Założyciel bł. Honorat Koźmiński i m. Małgorzata Szewczyk
Data założenia 18 kwietnia 1881
Data zatwierdzenia 3 marca 1953
Przełożony m. Joanna Danuta Wiśniowska
Liczba członków 660
Strona internetowa

Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej opiera swą duchowość na duchowości franciszkańskiej. Zgromadzenie zostało założone w 1881 roku przez kapucyna bł. o. Honorata Koźmińskiego i Małgorzatę Szewczyk w celu odrodzenia religijnego i moralnego narodu. Serafitki zgodnie ze swoim powołaniem niosą pomoc starszym i ubogim, prowadzą placówki oświatowe, czyli świetlice i przedszkola. Zajmują się przede wszystkim ludźmi niesamodzielnymi, nieuleczalnie chorymi, osobami starszymi i upośledzonymi dziećmi.

Dom Generalny znajduje się w Krakowie na ulicy Łowieckiej 3. W Polsce istnieją 3 domy prowincjalne zrzeszające mniejsze placówki. Są to Domy Prowincjalne w Poznaniu, Oświęcimiu, Rzeszowie (wcześniej we Lwowie i Przemyślu). Podział ten datuje się na rok 1932 (ze zmianą lokalizacji domu prowincjalnego z Przemyśla do Rzeszowa w roku 2014). Obecnie w Polsce serafitki prowadzą: zakłady opiekuńczo-wychowawcze dla osób niepełnosprawnych, kuchnie dla ubogich, zakłady opiekuńczo-lecznicze dla osób starszych, świetlice środowiskowe, przedszkola. W Bieździedzy prowadzą przedszkole ufundowane w 1910 r. przez E. Romera.

Ze zgromadzenia serafitek wywodzi się błogosławiona Sancja Szymkowiak.

Beatyfikacja założycielki zgromadzenia serafitek, Małgorzaty Łucji Szewczyk, odbyła się 9 czerwca 2013 w Krakowie.

Zobacz teżEdytuj