Seria Pfunda

Seria Pfunda – seria widm powstająca w wyniku emisji fotonów przez elektron w atomie wodoru przechodzący z wyższego orbitalu na orbital 5 (seria O).

Przejścia elektronów w poszczególnych seriach

Serię opisał jako pierwszy Amerykanin August Herman Pfund w 1924[1].

Długości fal tej serii to od 2279 do 7457 nm. Znajdują się one wszystkie w podczerwieni.

n 6 7 8 9 10
Długość fali (nm) 7476 4664 3749 3304 3046 2279

Wzór Rydberga dla serii Pfunda ma postać:

Gdzie n to kolejne liczby naturalne poczynając od 6 (n = 6, 7, 8...). Linia Lp – α odpowiada n = 6, a granica serii odpowiada granicy wyrażenia dla n dążącego do nieskończoności.

Serie widmowe w atomie wodoru to, według orbitalu docelowego:

  1. seria Lymana
  2. seria Balmera
  3. seria Paschena
  4. seria Bracketta
  5. seria Pfunda
  6. seria Humphreysa

PrzypisyEdytuj

  1. August Herman Pfund. The Emission of Nitrogen and Hydrogen in the Infrared. „Journal of the Optical Society of America”. 9 (3), s. 193–196, 1924. DOI: 10.1364/JOSA.9.000193 (ang.).