Serycyt – pospolity i szeroko rozpowszechniony minerał należący do grupy mik.

Serycyt
Mineraly.sk - sericit.jpg
Właściwości chemiczne i fizyczne
Skład chemiczny (KAl2(OH,F)2AlSi3O10)
Twardość w skali Mohsa 2–2,5
Przełam blaszkowy o zarysie heksagonalnym
Łupliwość doskonała
Układ krystalograficzny jednoskośny
Gęstość minerału 2,8–2,9 g/cm³
Właściwości optyczne
Barwa bezbarwny, niekiedy biały, żółtawy, szary lub brunatny
Rysa biała
Połysk perłowy

WłaściwościEdytuj

W warunkach podwyższonych ciśnień i temperatury przekrystalizowuje w muskowit lub paragonit.
Są to zbite lub drobnołuseczkowate skupienia jasnej miki powstałe w niskich temperaturach wskutek przeobrażenia innych minerałów glinokrzemianowych np. skaleni (serycytyzacja). Skład chemiczny podobny do paragonitu lub muskowit. Zwykle jednak zawiera więcej SiO2, a mniejszą alkaliów na rzecz H2O. Niekiedy składem jest zbliżony do hydromik, zwłaszcza do illitu.

WystępowanieEdytuj

Rozpowszechniony wśród skał plutonicznych. Składnik skał metamorficznych, np. łupków serycytowych lub serycytowo –chlorytowych, fyllitów. Podobnie jak muskowit. Często pojawia się jako produkt wietrzenia skaleni.

Miejsca występowania: w Polsce rozpowszechniony i eksploatowany na Dolnym Śląsku.

ZastosowanieEdytuj

  • bywa interesujący dla niektórych kolekcjonerów,
  • łupki serycytowe i serycytowo-chlorytowe stanowią surowce do produkcji posypki do papy.

Zobacz teżEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj