Siergiej Karpow

Siergiej Pawłowicz Karpow (Сергей Павлович Карпов, ur. 1948) – rosyjski historyk mediewista, bizantynolog.

Członek Rosyjskiej Akademii Nauk od 2003. Specjalizuje się w dziejach Cesarstwa Trapezuntu i historii Chazarów.

Wybrane publikacjeEdytuj

  • Trapiezundskaja impierija i zapadnojewropiejskije gosudarstwa, 1204-1461, Moskwa 1981.
  • L' impero di Trebisonda, Venezia, Genova e Roma 1204-1461. Rapporti politici, diplomatici e commerciali, Roma 1986.
  • La Navigazione Veneziana nel Mar Nero XIII-XV sec., Ravenna 2000.
  • Istorija Trapiezundskoj impierii, Sankt Petersburg 2007.

Publikacje w języku polskimEdytuj

  • Cesarstwo Trapezuntu [w:] Bizancjum i jego sąsiedzi 1204-1453, pod red. Angeliki Laiou, Cécile Morisson, przeł. Andrzej Graboń, Kraków: Wydawnictwo WAM 2013, s. 393-406.

BibliografiaEdytuj