Skały subwulkaniczne

Skały subwulkaniczne należą do skał magmowych głębinowych powstałych poprzez zakrzepnięcie magmy, która nie zdołała się wydostać na powierzchnię Ziemi (zob. → skały wylewne) i zakrzepła na niewielkich głębokościach - do 1 km. Skały te tworzą intruzje o niewielkich rozmiarach, lecz występujące w różnych formach: lakkolity, pnie wulkaniczne, żyły kominowe, sille i dajki.

Przykład skały subwulkanicznej - Diabaz
Przykład skały subwulkanicznej - Porfir

Skały subwulkaniczne posiadają tekstury afanitowe, porfirowe, rzadziej fenokrystaliczne, drobnoziarniste. Ciasto skalne skał subwulkanicznych ma zwykle teksturę holokrystaliczną, ale bardzo drobnokrystaliczną. Struktury skał subwulkanicznych są najczęściej zbite i bezładne.

Jako przykłady tych skał można podać diabazy, porfiry, lamprofiry, czasem karbonatyty, oraz inne skały żyłowe.

Zobacz teżEdytuj

Literatura uzupełniającaEdytuj

  • Majerowicz A., Wierzchołowski B. - Petrologia skał magmowych, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990 r.
  • Ryka W., Maliszewska A., Słownik Petrograficzny, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa, 1991 (wyd. II popr. i uzup.), ​ISBN 83-220-0406-0
  • Bolewski A., Parachoniak W. - Petrografia, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa
  • Książkiewicz M. - Geologia dynamiczna, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa