Skrajna lewica

rodzaj przynależności

Skrajna lewica – termin używany na określenie osób i ugrupowań o poglądach lewicowych, charakteryzujące się postawami bardziej lewicowymi aniżeli ruchy głównego spektrum lewicy. Czynnikiem łączącym ugrupowania skrajnej lewicy jest dążenie do wyeliminowania podziałów społecznych i egalitaryzm[1].

Członkowie Związku Syndykalistów Polski podczas demonstracji

Podział skrajnej lewicyEdytuj

Do skrajnej lewicy na ogół zaliczane są poglądy zaliczane do komunizmu i niektórych odłamów anarchizmu (anarchokomunizm, anarchosyndykalizm). Określenie danego ugrupowania jako skrajnie lewicowego zależne jest także od systemu politycznego w danym państwie, np. we Francji do skrajnej lewicy zalicza się jedynie grupy, które sytuują się na lewo od Partii Socjalistycznej, takie jak trockiści, maoiści, anarchokomuniści i nowi lewicowcy. Niektórzy, m.in. politolog Serge Cosseron, ograniczają zakres terminu do lewej strony Francuskiej Partii Komunistycznej, czyli tamtejsze najbardziej radykalne grupy ruchu komunistycznego, a więc maoistów czy trockistów[2].

Stalinizm a skrajna lewicaEdytuj

Szczególne kontrowersje budzi zaliczanie do skrajnej lewicy stalinizmu, jako że Józef Stalin był przeciwnikiem Lwa Trockiego[3], a jego totalitarny system sprawowania władzy i konserwatywno-nacjonalistyczne poglądy w sprawach obyczajowych są krytykowane przez zdecydowaną większość środowisk lewicowych[4][5].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Oliver H. Woshinsky, Explaining Politics: Culture, Institutions, and Political Behavior (Oxon, England, UK; New York, New York, USA: Routledge, 2008) s. 145–149.
  2. Serge Cosseron,. Le dictionnaire de l'extrême gauche. Paris: Larousse, 2007. s. 20
  3. Włodzimierz Bonusiak: Józef Stalin:biografia Małopolska Oficyna Wydawn., 1992
  4. Richard M. Fried (1991). Nightmare in Red: The McCarthy Era in Perspective. Oxford University Press. s. 50. ISBN 0-19-504361-8
  5. Marek Szczerbiński: Polski misjonarz na argentyńskiej ziemi s. 208