Soczewka (geologia)

forma skał

Soczewka – forma występowania skał osadowych lub metamorficznych albo złóż mineralnych.

Jest to ciało (złoże) zajmujące niewielką przestrzeń w górotworze, którego miąższość jest największa w części centralnej i stopniowo maleje we wszystkich kierunkach, aż do zaniku (kształt soczewki).