Sokołowice (gromada)

Sokołowice (od 29 I 1969 Cieśle) – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Sokołowice
gromada
1954–1969
Ilustracja
Państwo

 Polska

Województwo

wrocławskie

Powiat

oleśnicki

Data powstania

2 października 1954

Data likwidacji

29 stycznia 1969

Siedziba

Sokołowice

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

4

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

12

brak współrzędnych

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Sokołowice z siedzibą GRN w Sokołowicach utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie oleśnickim w woj. wrocławskim, na mocy uchwały nr 23/54 WRN we Wrocławiu z dnia 2 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[5] Sokołowice, Boguszyce, Cieśle i Spalice ze zniesionej gminy Sokołowice w tymże powiecie[6]. Dla gromady ustalono 18 członków gromadzkiej rady narodowej[7].

1 stycznia 1960 do gromady Sokołowice włączono wsie Brzezinka i Miodary ze zniesionej gromady Brzezinka w tymże powiecie[8].

1 stycznia 1969 do gromady Sokołowice włączono obszar zniesionej gromady Ligota Polska w tymże powiecie[9].

29 stycznia 1969 gromadę Sokołowice zniesiono przez przeniesienie siedziby GRN z Sokołowic do Cieśli i zmianę nazwy jednostki na gromada Cieśle[10].

Przypisy edytuj

  1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
  2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
  3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
  4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
  5. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
  6. Uchwała Nr 23/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 2 października 1954 r. w sprawie podziału na nowe gromady powiatu oleśnickiego; w ramach Zarządzenia nr 13 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 2 października 1954 r. dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 3 grudnia 1954 r., Nr. 9, Poz. 71)
  7. Uchwała Nr XLI/188/54 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnicy z dnia 3 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 9 października 1954 r., Nr. 8, Poz. 58)
  8. Uchwała Nr 25 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 20 sierpnia 1959 r. w sprawie zniesienia, utworzenia, zmiany granic oraz przeniesienia siedzib niektórych gromad w województwie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 grudnia 1959 r., Nr. 8, Poz. 34), zatwierdzona uchwałą Rady Ministrów Nr 458/59 z dnia 27 listopada 1959 r. w sprawie zatwierdzenia uchwał Wojewódzkich Rad Narodowych w Białymstoku, Koszalinie, Poznaniu i Wrocławiu w przedmiocie połączenia, zniesienia i utworzenia niektórych gromad
  9. Uchwała Nr XXIII/123/68 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 26 listopada 1968 r. w sprawie zniesienia gromady Ligota Polska w powiecie oleśnickim oraz gromad Nadolice Wielkie i Kamieniec Wrocławski, w powiecie wrocławskim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 30 stycznia 1969 r., Nr. 1, Poz. 1), zatwierdzona uchwałą Nr 378/68 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 1968 r.
  10. Uchwała Nr XXV/130/69 Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 1969 r. w sprawie przeniesienia siedziby Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokołowicach w powiecie oleśnickim (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 15 marca 1969 r., Nr. 2, Poz. 23)