Spacja

odstęp pomiędzy dwoma wyrazami

Spacja – odstęp pomiędzy dwoma wyrazami pisanymi na komputerze lub na maszynie do pisania.

Tekst napisany bez użycia spacji

W zecerstwie jest to tak zwany materiał justunkowy, czyli materiał zecerski bez oczka. Spacje służyły do rozdzielania wyrazów lub do spacjowania liter. Spacja należy do justunku drobnego. Spacje o szerokości mniejszej niż 2 punkty były rzadko używane, gdyż – sprężynując – nierównomiernie rozpychały wiersze składu.


Zobacz też edytuj