Spaleniec (dopływ Kamienicy)

Spaleniec – potok w Gorcach, prawobrzeżny dopływ Kamienickiego Potoku. Ma źródła na zachodnich stokach północnego grzbietu Gorca, na wysokości ok. 1050 m, poniżej Przełęczy Głębieniec. Spływa stromo w północno-zachodnim kierunku, uchodząc na wysokości ok. 710 m n.p.m. do Kamienickiego Potoku przy polanie Trusiówka, zaraz powyżej mostku, Spaleniec zasilają tylko dwa niewielkie dopływy, ale główny ciąg potoku wyrzeźbił w stokach Gorca głęboki jar. Dawniej po południowej stronie potoku znajdowała się polana Spaleniec i od niej pochodzi nazwa potoku. Obecnie potok płynie przez całkowicie zalesione stoki w całości znajdujące się na obszarze Gorczańskiego Parku Narodowego, poza szlakami turystycznymi.

Widok z polany Jaworzynka na Gorc i głęboki jar Spaleńca

BibliografiaEdytuj