Sparyt – rodzaj spoiwa węglanowych skał osadowych (np. wapieni), utworzonego przez widoczne makroskopowo kryształy węglanów (głównie kalcytu) o rozmiarach od kilku setnych milimetra do kilku milimetrów. Oświetlone spoiwo sparytowe na przełamie skały daje efekt „iskrzenia”, z powodu odbijania się światła od ścian kryształów.

Sparyt może krystalizować w sposób:

  • pierwotny – w przestrzeniach między składnikami ziarnistymi
  • wtórny (neosparyt) – przez rekrystalizację mikrytu lub składników ziarnistych.

Zobacz też Edytuj

Bibliografia Edytuj

  • Wojciech Jaroszewski (red.), Przewodnik do ćwiczeń z geologii dynamicznej, Warszawa: Wydawnictwa Geologiczne, 1986, ISBN 83-220-0196-7.