O Angliku, który wszedł na wzgórze, a zszedł z góry – Inne języki