Partia Zjednoczonych Emerytów Serbii – Inne języki