Pieśń o zamordowanym żydowskim narodzie – Inne języki