Syrena (urządzenie do sygnalizacji dźwiękowej) – Inne języki