Otwórz menu główne

Straż pożarna

zespół ludzi odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych, powołanych do ochrony przeciwpożarowej, a także do przeprowadzania akcji ratowniczych w wypadku klęsk żywiołowych lub katastrof

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Spis treści

Zakres działaniaEdytuj

 
Statek pożarniczy Portowej Straży Pożarnej w Gdyni
 
Strażacy z amerykańskich sił powietrznych walczący z pożarem
 
Straż pożarna w akcji, Korsyka

Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:

  • biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej),
  • chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych),
  • medyczne (sprowadzające się do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
  • poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach podmokłych np. bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach),
  • radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym),
  • techniczne, wyciąganie, podnoszenie, zabezpieczanie podnoszenia środków transportu, uszczelnianie zbiorników i cystern, pompowanie substancji chemicznych,
  • wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
  • wysokościowe.

HistoriaEdytuj

Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta. Andrzej Frycz Modrzewski pierwszy opracował zasady nowożytnego pożarnictwa.

Patronem straży pożarnej jest św. Florian. Od 1999 roku 4 maja jest Międzynarodowym Dniem Strażaka.

OrganizacjaEdytuj

Straż pożarna w wielu krajach, m.in. Unii Europejskiej, Kanadzie, Nowej Zelandii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, działa jako organizacja oparta na straży zawodowej oraz straży społecznej.

Niektóre przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności organizują zakładowe straże pożarne, m.in. lotniskową straż pożarną, kolejową straż pożarną.

Szkolnictwo pożarniczeEdytuj

 
Trening amerykańskich strażaków

W Polsce oficerów pożarnictwa kształci Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, aspirantów zaś Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zaś podoficerów i szeregowych Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Szeregowców kształcą, także liczne przeznaczone do tego ośrodki szkolenia np. w Bornem Sulinowie.

W Niemczech działają szkoły strażackie w krajach związkowych Landesfeuerwehrschulen, podobnie w Austrii.

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Zobacz teżEdytuj

Straż pożarna na przełomie wieków
 
Strażak w mundurze z drugiej połowy XIX wieku
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce powstała w 1882 roku
 
Budynek straży pożarnej we Lwowie
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu koło Łęczycy, Zdjęcie zrobione około 1920 roku
 
Drużyna strażacka, Wisznice
 
Wóz straży pożarnej, eksponat przy komendzie straży w Gdańsku Wrzeszczu
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Żużela
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Samocice
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Rostarzewo
 
Ochotnicza straż pożarna w Kętach, 1934
 
Samochód pożarniczy SDA-25/16 Magirus w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie
 
Strażak PSP w umundurowaniu specjalnym (typu nomex) w stopniu młodszego ogniomistrza
 
Średni samochód gaśniczy Straży Pożarnej
 
Wóz Chrzanowskiej Straży Pożarnej na Rynku w Chrzanowie
 
Strażacy w trakcie ćwiczeń
 
Strażacy usuwają niebezpieczny śnieg

LiteraturaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj