Straż pożarna

zespół ludzi odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych, powołanych do ochrony przeciwpożarowej, a także do przeprowadzania akcji ratowniczych w wypadku klęsk żywiołowych lub katastrof

Straż pożarna, dawniej straż ogniowa – zorganizowana formacja zajmująca się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do zadań straży pożarnej należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof.

Wyposażenie straży pożarnej w Zurychu w 1939 roku

Zakres działaniaEdytuj

 
Statek pożarniczy Portowej Straży Pożarnej w Gdyni
 
Strażacy z amerykańskich sił powietrznych walczący z pożarem
 
Straż pożarna w akcji, Korsyka
 
Interwencja straży pożarnej na miejscu wypadku drogowego w Warszawie

Do zadań specjalnych wykonywanych przez straż pożarną należy ratownictwo:

  • biologiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników zakaźnych oraz ochrony ludności i zwierząt gospodarskich w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni biologicznej),
  • chemiczne (sprowadzające się do neutralizacji czynników chemicznych oraz ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego w czasie ataków terrorystycznych z użyciem broni chemicznej, katastrof chemicznych i niektórych katastrof drogowych),
  • medyczne (sprowadzające się do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy przed przybyciem fachowych służb medycznych lub w miejscach, gdzie służby te dotrzeć nie mogą),
  • poszukiwawcze (polegające na zlokalizowaniu i wydobyciu ludzi z zawalonych budynków w czasie katastrof budowlanych, trzęsień ziemi, zaginięć na terenach podmokłych np. bagnach, ruchomych piaskach, torfowiskach, mokradłach),
  • radiologiczne (sprowadzające się do ochrony ludności, zwierząt gospodarskich i środowiska przyrodniczego przed promieniowaniem jonizującym),
  • techniczne (wyciąganie, podnoszenie, zabezpieczanie podnoszenia środków transportu, uszczelnianie zbiorników i cystern, pompowanie substancji chemicznych),
  • wodne (sprowadzające się do wykonywania wszystkich niezbędnych działań na wodzie, jak i pod jej powierzchnią na obszarze wszystkich wód śródlądowych oraz rewirach jednostek portowych),
  • wysokościowe.

HistoriaEdytuj

Pierwotnie strażą pożarną (ogniową) nazywano oddział specjalizujący się głównie w walce z pożarami. Wraz z rozwojem tej formacji następowało rozszerzenie jej obowiązków o zmaganie się z innymi klęskami żywiołowymi.

Najstarszym ze znanych oddziałów wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów byli rzymscy Vigiles, zorganizowani w 6 r. n.e. przez cesarza Oktawiana Augusta.

Patronem straży pożarnej jest św. Florian. Od 1999 roku 4 maja jest Międzynarodowym Dniem Strażaka.

OrganizacjaEdytuj

Straż pożarna w wielu krajach, m.in. państwach Unii Europejskiej, a także w Kanadzie, Nowej Zelandii, Rosji, Stanach Zjednoczonych, działa jako organizacja oparta na straży zawodowej oraz straży społecznej.

Niektóre przedsiębiorstwa w ramach swojej działalności organizują zakładowe straże pożarne (np. lotniskową straż pożarną, kolejową straż pożarną czy straże pożarne w rafineriach i zakładach chemicznych).

PolskaEdytuj

W Polsce straż pożarna dzieli się głównie na dwie grupy - zawodowe formacje Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz ochotnicze jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Jednostki PSP działają w oparciu o strukturę powiatową (Komendy Powiatowe/Miejskie PSP). W każdym mieście na prawach powiatu lub powiecie znajduje się jedna lub kilka Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych (JRG), w których strażacy PSP pełnią dyżury 24h na dobę przez wszystkie dni w roku, w gotowości do natychmiastowego wyjazdu. Jednostki OSP również są dysponowane przez Miejskie/Powiatowe stanowiska kierowania PSP, które to w większości przypadków są jako pierwsze przy działaniach ratowniczo-gaśniczych. Ponadto jednostki OSP udzielają wsparcia w ludziach i sprzęcie PSP. PSP używa hełmów koloru czerwonego, a OSP używają przeważnie hełmów koloru białego.

Szkolnictwo pożarniczeEdytuj

 
Trening amerykańskich strażaków

W Polsce oficerów pożarnictwa kształci Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie, aspirantów zaś Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, zaś podoficerów i szeregowych Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy. Szeregowców kształcą liczne przeznaczone do tego ośrodki szkolenia, np. w Bornem Sulinowie.

W Niemczech działają szkoły strażackie w krajach związkowych Landesfeuerwehrschulen, podobnie w Austrii.

Współpraca międzynarodowaEdytuj

Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów grupuje 48 krajów.

Zobacz teżEdytuj

Straż pożarna na przełomie wieków
 
Strażak w mundurze z drugiej połowy XIX wieku
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Praszce powstała w 1882 roku
 
Budynek straży pożarnej we Lwowie
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Błoniu koło Łęczycy, Zdjęcie zrobione około 1920 roku
 
Wóz straży pożarnej, eksponat przy komendzie straży w Gdańsku Wrzeszczu
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Żużela
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Samocice
 
Zabytkowy wóz strażacki przy OSP Rostarzewo
 
Ochotnicza straż pożarna w Kętach, 1934
 
Samochód pożarniczy SDA-25/16 Magirus w Muzeum Pożarnictwa w Alwerni
 
Ochotnicza Straż Pożarna w Niewachlowie
 
Strażak PSP w umundurowaniu specjalnym (typu nomex) w stopniu młodszego ogniomistrza
 
Średni samochód gaśniczy Straży Pożarnej
 
Wóz Chrzanowskiej Straży Pożarnej na Rynku w Chrzanowie
 
Strażacy w trakcie ćwiczeń
 
Strażacy usuwają niebezpieczny śnieg


LiteraturaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj