Wykaz stopni w niemieckich siłach zbrojnych (Wehrmacht) – Inne języki