Zgromadzenie Narodowe Republiki Serbii – Inne języki