Związek Wyzwolenia Ukrainy (mistyfikacja OGPU) – Inne języki