Mścisław Iziasławicz (książę nowogrodzki) – Inne języki