Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej w Częstochowie – Inne języki