Sportowy Sąd Arbitrażowy

Sportowy Sąd Arbitrażowy, zwany także Trybunałem Arbitrażowym do spraw Sportu, w skrócie CAS lub TAS (ang.: CAS, Court of Arbitration for Sport, fr.: TAS, Tribunal Arbitral du Sport) – międzynarodowy sąd arbitrażowy, powołany jako najwyższa instancja rozstrzygania sporów w dziedzinie sportu. Główna siedziba Sądu znajduje się w Lozannie w Szwajcarii; oddziały Sądu umieszczono w Nowym Jorku i Sydney, a tymczasowo Sąd zbiera się w miastach igrzysk olimpijskich, jeżeli zajdzie ku temu potrzeba.

Pierwotnie wymyślony przez prezydenta Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) Juana Antoniego Samarancha jako agencja rozjemcza dla sporów powstałych na igrzyskach olimpijskich, Sportowy Sąd Arbitrażowy został stworzony jako część MKOl-u w 1984.

10 lat później, sprawa rozstrzygnięta przez CAS została zgłoszona do Federalnego Sądu Najwyższego Szwajcarii, podważając bezstronność CAS-u. Szwajcarski sąd uznał CAS za prawdziwy sąd arbitrażowy, lecz wskazał na istnienie wielu niekorzystnych powiązań pomiędzy CAS-em i MKOl-em. W reakcji, CAS podjął się wprowadzenia zmian, aby uniezależnić się od MKOl-u, zarówno organizacyjnie i finansowo. Największą było stworzenie Międzynarodowej Rady Arbitrażowej do spraw Sportu (ICAS) w celu zarządzania i finansowania CAS-u, tymże zastępując obie role dotychczas spełniane przez MKOl.

Ogólnie, spór może zostać przedstawiony CAS-owi tylko w przypadkach wcześniejszego istnienia porozumienia arbitrażowego pomiędzy stronami, wyznaczającego CAS jako instancję rozstrzygającą. Obecnie, wszystkie międzynarodowe federacje sportowe oprócz jednej, jak i wiele narodowych komitetów olimpijskich, uznają jurysdykcję CAS-u, zawierając w tym celu w swoich statutach odwołanie do arbitrażu przeprowadzanego przez CAS.

Wszyscy arbitrzy CAS-u to wybitni juryści, a sam CAS cieszy się wielkim prestiżem w międzynarodowej społeczności sportowej. Arbitrzy wywodzą się z 55 krajów i jest ich ponad 155.

Większość niedawnych spraw rozważanych przez Sportowy Sąd Arbitrażowy dotyczyła opłat transferowych w zawodowej piłce nożnej lub dopingu wydolnościowego.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj