Stała Rydberga

stała fizyczna obecna we wzorze Rydberga

Stała Rydberga (oznaczana przez ) – stała fizyczna, występująca we wzorze Rydberga i innych wzorach opisujących promieniowanie elektromagnetyczne atomów (serie widmowe atomów) wynikające z poziomów energetycznych.

Wartość liczbową występującą we wzorze Balmera wyznaczył na podstawie danych spektroskopowych J.R. Rydberg w 1889, a N.H. Bohr w 1913 określił wzór wiążący ją z wartościami ogólniejszych stałych na podstawie własnej teorii zwanej obecnie modelem atomu Bohra.

WariantyEdytuj

Stała Rydberga w układzie SI dla nieruchomego jądra o nieskończonej masie jest równa[1]:

 

gdzie:

 masa spoczynkowa elektronu,
 ładunek elektronu,
 prędkość światła w próżni,
 zredukowana stała Plancka,
 przenikalność elektryczna próżni.

Dla skończonych mas jądra stała Rydberga (dla danego nuklidu o masie jądra  ) równa jest  . Przykładowo dla atomu wodoru wynosi[2]:  .

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. CODATA Value 2018: Rydberg constant. [dostęp 2021-07-22].
  2. Rydberga stała, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-15].