Stałe Lamégo

Stałe Lamégo (λ i μ) – stałe materiałowe materiału izotropowego wprowadzone przez Gabriela Lamé. Stałe te zostały wprowadzone ponieważ upraszczają zapis prawa Hooke’a dla materiałów izotropowych. Jednostką obu stałych jest paskal.

Stała jest równa modułowi Kirchhoffa i dlatego często nie stosuje się oznaczenia tylko tradycyjne

Zależności opisujące stałe Lamégo w stosunku do innych stałych materiałowych dla materiału izotropowego:

gdzie:

moduł Younga,
moduł Kirchhoffa,
współczynnik Poissona.