Stanisław Zdziarski

Stanisław Zdziarski (ur. 17 listopada 1878 w Tarnopolu, zm. 2 grudnia 1928 w Warszawie) – historyk literatury, slawista, folklorysta.

W czasopismach "Wisła" i "Lud" ogłosił kilkanaście szkiców o baśniach, pieśniach i fraszkach ludowych, przyczynkach etnograficznych, opisach obyczajów ludowych. Najważniejszą jego pracą folklorystyczną jest zbiór studiów porównawczych Pierwiastek ludowy w poezji polskiej XIX wieku (1901), będący pierwszą próbą ukazania związków literatury z jej źródłami ludowymi. Tworzył także biografie poetów romantycznych (Józefa Bohdana Zaleskiego, Seweryna Goszczyńskiego, Maurycego Gosławskiego).