Stopień przezroczystości

Stopień przezroczystości kamienia - cecha fizyczna wynikająca z jonowego charakteru wiązań atomowych budujących strukturę danego minerału.
Pod pojęciem przezroczystość rozumie się tu przepuszczalność światła przez ośrodek.

Wśród minerałów wyróżnia się:

Przezroczystość kamieni zmniejsza się wraz z obecnością inkluzji, domieszek innych faz mineralnych czy też defektów strukturalnych.
Przepuszczalność światła może być zaburzona wskutek silnej absorpcji światła w krysztale.

W bardzo cienkich warstwach nawet minerały zazwyczaj nieprzezroczyste stają się przezroczyste lub przeświecające.

Wszystkie metale są również w cienkich warstwach nieprzezroczyste. Minerały ziarniste lub włókniste oraz skupienia są zawsze nieprzezroczyste.

Zobacz też

edytuj