Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii oraz specjalności związanych i współdziałających z górnictwem. Za datę powstania stowarzyszenia uznaje się rok 1892.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
Ilustracja
Tablica pamiątkowa umieszczona w setną rocznicę istnienia Górniczych Stowarzyszeń Technicznych na ziemiach polskich (Katowice, ul. Powstańców 25)
Państwo

 Polska

Województwo

 śląskie

Siedziba

ul. Powstańców 25
40-952 Katowice

Data założenia

1892

Rodzaj stowarzyszenia

Stowarzyszenie

Profil działalności

technika, nauka, edukacja, oświata, wychowanie, ochrona dóbr kultury i tradycji.

Zasięg

Polska

Prezes

Adam Mirek

Nr rejestru

0000074163

Data rejestracji

2001

Położenie na mapie Katowic
Mapa konturowa Katowic, u góry znajduje się punkt z opisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)”
Położenie na mapie Polski
Mapa konturowa Polski, na dole znajduje się punkt z opisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)”
Położenie na mapie województwa śląskiego
Mapa konturowa województwa śląskiego, w centrum znajduje się punkt z opisem „Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)”
Ziemia50°15′06″N 19°01′22″E/50,251667 19,022778
Strona internetowa

Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Górników i Hutników (FEMS).

W 1992, w swoje stulecie stowarzyszenie posiadało 34 tys. członków i 280 kół. W 2003 liczyło 14 tys. członków zrzeszonych w 19 oddziałach i 177 kołach.

W 1996 zawarto trójporozumienie pomiędzy SITG a Porozumieniem Związków Zawodowych "Kadra" i Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową. Celem tej współpracy jest wspólne działanie w zakresie opiniowania i rozwiązywania ważnych problemów dotyczących górnictwa w Polsce.

Statut edytuj

W 1995 na XXI zjeździe uchwalono obecnie obowiązujący statut stowarzyszenia, którego celami są:

  1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.
 
Medal okolicznościowy Karczmy Piwnej z Nowej Rudy wydany przez SITG
 
Siedziba zarządu głównego SITG w Katowicach

Linki zewnętrzne edytuj