Otwórz menu główne

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG) jest organizacją naukowo-techniczną zrzeszająca inżynierów i techników górnictwa, geologii oraz specjalności związanych i współdziałających z górnictwem. Za datę powstania stowarzyszenia uznaje się rok 1892.

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa (SITG)
Ilustracja
Tablica pamiątkowa umieszczona w setną rocznicę istnienia Górniczych Stowarzyszeń Technicznych na ziemiach polskich (Katowice, ul. Powstańców 25)
Państwo  Polska
Siedziba Katowice, ul. Powstańców 25
Data założenia 1892
Rodzaj stowarzyszenia Stowarzyszenie
Profil działalności technika, nauka, edukacja, oświata, wychowanie, ochrona dóbr kultury i tradycji.
Zasięg Polska
Prezes Józef Dubiński
Nr KRS 0000074163
Data rejestracji 2001
brak współrzędnych
Strona internetowa
Siedziba zarządu głównego SITG w Katowicach

Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT oraz Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Górników i Hutników (FEMS).

W 1992, w swoje stulecie stowarzyszenie posiadało 34 tys. członków i 280 kół. W 2003 liczyło 14 tys. członków zrzeszonych w 19 oddziałach i 177 kołach.

W 1996 zawarto trójporozumienie pomiędzy SITG a Porozumieniem Związków Zawodowych "Kadra" i Górniczą Izbą Przemysłowo-Handlową. Celem tej współpracy jest wspólne działanie w zakresie opiniowania i rozwiązywania ważnych problemów dotyczących górnictwa w Polsce.

StatutEdytuj

W 1995 na XXI zjeździe uchwalono obecnie obowiązujący statut stowarzyszenia, którego celami są:

  1. Integrowanie środowiska inżynierów i techników.
  2. Kształtowanie opinii i ocen dotyczących górnictwa w Polsce.
  3. Inspirowanie przedsięwzięć techniczno-organizacyjnych na rzecz gospodarki narodowej i ochrony środowiska naturalnego.
  4. Ochrona godności zawodu i reprezentowanie interesów członków SITG.
  5. Krzewienie oświaty i kultury technicznej oraz upowszechnianie doświadczeń w dziedzinie nauki i techniki.
  6. Doskonalenie systemu kształcenia kadr technicznych dla górnictwa i geologii, podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry technicznej oraz popularyzowanie twórców nowej techniki.
  7. Kształtowanie etyki zawodowej inżynierów i techników.
  8. Kultywowanie tradycji górniczych i ochrona zabytków techniki.
  9. Budowanie i zacieśnianie związków koleżeńskich, organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego członków SITG i ich rodzin.

Linki zewnętrzneEdytuj