Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

Zdobycie tytułu technika edytuj

By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

W pierwszej dekadzie XXI wieku najczęściej wybieranymi zawodami w technikach w Polsce były: technik informatyk, technik ekonomista i technik hotelarstwa[2].

Lista tytułów techników w Polsce edytuj

 1. Technik administracji
 2. Technik agrobiznesu
 3. Technik analityk
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik archiwista
 6. Technik automatyk
 7. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 8. Technik awionik
 9. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 10. Technik budownictwa
 11. Technik budownictwa okrętowego
 12. Technik budownictwa wodnego
 13. Technik cyfrowych procesów graficznych
 14. Technik dentystyczny
 15. Technik drogownictwa
 16. Technik dróg i mostów kolejowych
 17. Technik ekonomista
 18. Technik eksploatacji portów i terminali lotniczych
 19. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 20. Technik elektronik
 21. Technik elektroradiolog
 22. Technik elektryk
 23. Technik energetyk
 24. Technik farmaceutyczny
 25. Fototechnik
 26. Technik garbarz
 27. Technik gazownictwa
 28. Technik geodeta
 29. Technik geolog
 30. Technik górnictwa odkrywkowego
 31. Technik górnictwa otworowego
 32. Technik górnictwa podziemnego
 33. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 34. Technik handlowiec
 35. Technik hodowca koni
 36. Technik hotelarstwa
 37. Technik hutnik
 38. Technik informatyk
 39. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 40. Technik jeździectwa
 41. Technik kelner
 42. Technik księgarstwa
 43. Technik leśnik
 44. Technik logistyk
 45. Technik masażysta
 46. Technik mechanik
 47. Technik mechanik lotniczy
 48. Technik mechanik okrętowy
 49. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
 50. Technik mechatronik
 51. Technik nawigator morski
 52. Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
 53. Technik obuwnik
 54. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 55. Technik ochrony środowiska
 56. Technik odlewnik
 57. Technik ogrodnik
 58. Technik optyk
 59. Technik organizacji reklamy
 60. Technik organizacji turystyki
 61. Technik ortopeda
 62. Technik papiernictwa
 63. Technik pojazdów samochodowych
 64. Technik pożarnictwa
 65. Technik prac biurowych
 66. Technik programista
 67. Technik przemysłu mody
 68. Technik przeróbki kopalin stałych
 69. Technik pszczelarz
 70. Technik rachunkowości
 71. Technik realizacji dźwięku
 72. Technik rolnik
 73. Technik rybactwa śródlądowego
 74. Technik rybołówstwa morskiego
 75. Technik spedytor
 76. Technik technologii ceramicznej
 77. Technik technologii chemicznej
 78. Technik technologii drewna
 79. Technik technologii szkła
 80. Technik technologii wyrobów skórzanych
 81. Technik technologii żywności
 82. Technik teleinformatyk
 83. Technik telekomunikacji
 84. Technik transportu kolejowego
 85. Technik tyfloinformatyk
 86. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 87. Technik urządzeń sanitarnych
 88. Technik usług fryzjerskich
 89. Technik usług kosmetycznych
 90. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 91. Technik weterynarii
 92. Technik wiertnik
 93. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 94. Technik włókiennik
 95. Technik żeglugi śródlądowej
 96. Technik żywienia i gospodarstwa domowego

Przypisy edytuj

 1. O egzaminie. cke.edu.pl. [dostęp 2014-12-01]. (pol.).
 2. Mariola Tracz, Tendencje w rozwoju usług edukacyjnych w Polsce na przykładzie szkolnictwa ponadgimnazjalnego, „Studies of the Industrial Geography Commission of the Polish Geographical Society”, 29 (3), 2015, s. 157, DOI10.24917/20801653.293.11 [dostęp 2023-07-18] (pol.).