Otwórz menu główne

Technik (gr. technikos – „kunsztowny”) – tytuł zawodowy, specjalista w zakresie odpowiedniej dziedziny wiedzy technicznej, mający zwykle średnie zawodowe wykształcenie.

Zdobycie tytułu technikaEdytuj

By otrzymać tytuł technika w Polsce, należy spełnić następujące warunki:

Lista tytułów techników w PolsceEdytuj

 1. Technik administracji
 2. Technik agrobiznesu
 3. Technik analityk
 4. Technik architektury krajobrazu
 5. Technik archiwista
 6. Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym
 7. Technik awionik
 8. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 9. Technik budownictwa
 10. Technik budownictwa okrętowego
 11. Technik budownictwa wodnego
 12. Technik cyfrowych procesów graficznych
 13. Technik dentystyczny
 14. Technik drogownictwa
 15. Technik dróg i mostów kolejowych
 16. Technik ekonomista
 17. Technik eksploatacji portów i terminali lotniczych
 18. Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 19. Technik elektronik
 20. Technik elektroradiolog
 21. Technik elektryk
 22. Technik energetyk
 23. Technik farmaceutyczny
 24. Fototechnik
 25. Technik garbarz
 26. Technik gazownictwa
 27. Technik geodeta
 28. Technik geolog
 29. Technik górnictwa odkrywkowego
 30. Technik górnictwa otworowego
 31. Technik górnictwa podziemnego
 32. Technik handlowiec
 33. Technik hodowca koni
 34. Technik hotelarstwa
 35. Technik hutnik
 36. Technik informatyk
 37. Technik inżynierii środowiska i melioracji
 38. Technik kelner
 39. Technik księgarstwa
 40. Technik leśnik
 41. Technik logistyk
 42. Technik masażysta
 43. Technik mechanik
 44. Technik mechanik lotniczy
 45. Technik mechanik okrętowy
 46. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki
 47. Technik mechatronik
 48. Technik nawigator morski
 49. Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych
 50. Technik obsługi turystycznej
 51. Technik obuwnik
 52. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 53. Technik ochrony środowiska
 54. Technik odlewnik
 55. Technik ogrodnik
 56. Technik optyk
 57. Technik organizacji reklamy
 58. Technik ortopeda
 59. Technik papiernictwa
 60. Technik pojazdów samochodowych
 61. Technik pożarnictwa
 62. Technik prac biurowych
 63. Technik programista
 64. Technik przemysłu mody
 65. Technik przeróbki kopalin stałych
 66. Technik pszczelarz
 67. Technik rachunkowości
 68. Technik rolnik
 69. Technik rybactwa śródlądowego
 70. Technik rybołówstwa morskiego
 71. Technik spedytor
 72. Technik technologii ceramicznej
 73. Technik technologii chemicznej
 74. Technik technologii drewna
 75. Technik technologii szkła
 76. Technik technologii wyrobów skórzanych
 77. Technik technologii żywności
 78. Technik teleinformatyk
 79. Technik telekomunikacji
 80. Technik transportu kolejowego
 81. Technik tyfloinformatyk
 82. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 83. Technik urządzeń sanitarnych
 84. Technik usług fryzjerskich
 85. Technik usług kosmetycznych
 86. Technik usług pocztowych i telekomunikacyjnych
 87. Technik weterynarii
 88. Technik wiertnik
 89. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych
 90. Technik włókiennik
 91. Technik żeglugi śródlądowej
 92. Technik żywienia i gospodarstwa domowego

PrzypisyEdytuj

 1. O egzaminie (pol.). cke.edu.pl. [dostęp 2014-12-01].