Elektroradiolog

Elektroradiolog (ang. Radiation Therapist (RTt) / Radiographer) – osoba należąca do wyższego personelu medycznego w placówkach opieki zdrowotnej, posiadająca co najmniej tytuł licencjata, powiązana z kierunkiem lekarskim zarówno poprzez program nauczania, jak i sylwetkę absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu diagnostyki i terapii z użyciem promieniowania jonizującego jak i innych fizycznych technik diagnostyki i terapii[1].

Osiągnięcie założonych efektów kształcenia w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przygotowuje absolwenta kierunku elektroradiologia do wykonywania badań oraz procedur diagnostycznych i terapeutycznych w zakresie radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także diagnostyki elektromedycznej, takich jak ultrasonografia, elektrokardiografia, elektroencefalografia, elektromiografia i inne.

Kierunek ten jest również powiązany z obszarem nauk medycznych, nauk fizycznych, nauk społecznych oraz z elementami nauk farmaceutycznych (radiofarmacja) oraz nauk o zdrowiu.

Głównymi obszarami pracy elektroradiologa są:

8 listopada jest Międzynarodowym Dniem Elektroradiologa (ang.Radiotherapist, Radiographers).

Kwalifikacje elektroradiologa można nabyć dwojako:

  • uzyskując tytuł licencjata elektroradiologii, kształcąc się na studiach wyższych, na kierunku: elektroradiologia;
  • uzyskując tytuł magistra elektroradiologii, kształcąc się na studiach wyższych, na kierunku: elektroradiologia;

W Polsce elektroradiologię można studiować na następujących uczelniach[2][3]:

PrzypisyEdytuj

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Dz.U. z 2012 poz. 744, załącznik nr 7 do rozporządzenia
  2. Gdzie można studiować Elektroradiologię. Polskie Towarzystwo Elektroradiologii. [dostęp 2019-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-01-02)].
  3. Kierunki studiów. Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski. [dostęp 2019-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-12-02)].