Otwórz menu główne

Ochrona radiologiczna

Niemiecka straż pożarna w kombinezonach ochronnych.

Ochrona radiologiczna – zespół przedsięwzięć organizacyjnych oraz rozwiązań technicznych, mający na celu zminimalizowanie zagrożeń związanych z oddziaływaniem promieniowania jonizującego na organizm człowieka.

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań oraz bezpieczeństwem ochrony radiologicznej sprawuje inspektor ochrony radiologicznej[1].

Inne pojęcia występujące w ochronie radiologicznej:

PrzypisyEdytuj