Strażnica WOP Czeremcha

Strażnica w Czeremchsze:

 1. podstawowy pododdział graniczny Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę ochronną na granicy polsko-radzieckiej.
 2. graniczna jednostka organizacyjna polskiej straży granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej.
Strażnica WOP Czeremcha
Historia
Państwo  Polska
Sformowanie 1945 i 1976
od 1991 strażnica SG
Rozformowanie 1956 i 2003[1]
Tradycje
Kontynuacja Graniczna Placówka Kontrolna Czeremcha
Organizacja
Dyslokacja Czeremcha
Formacja Wojska Ochrony Pogranicza
Straż Graniczna
Podległość 29 komenda odcinka
22 Brygada WOP
Podlaski Oddział SG
Dysl wop 1945 6.png

Formowanie i zmiany organizacyjneEdytuj

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 29 komendy odcinka jako 136 strażnica WOP (Czeremcha)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

Wiosną 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic. Strażnica otrzymała numer 130[4].

Z dniem 15. 11.1955 roku zlikwidowano sztab batalionu[a]. Strażnica podporządkowana została bezpośrednio pod sztab brygady. W sztabie brygady wprowadzono stanowiska nieetatowych oficerów kierunkowych odpowiedzialnych za służbę graniczną strażnic [5]. W lipcu 1956 roku rozwiązano strażnicę [5]. W jej miejsce zorganizowano placówkę graniczną WOP kategorii „B” Czeremcha. Placówka swoim zasięgiem obejmowała część powiatu hajnowskiego[5]. W 1964 roku w Czeremsze stacjonowała placówka WOP nr 1 22 Białostockiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza[6].

W 1976 roku, w strukturze Podlasko-Mazurskiej Brygady WOP, odtworzono strażnicę w Czeremsze[7].

Po rozwiązaniu w 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, strażnica Czeremcha weszła w podporządkowanie Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej[8]. W 1995 roku na stan etatowy 24 funkcjonariuszy, stan ewidencyjny wynosił 16 osób[9].

W 2003 roku strażnica została rozwiązana. Jej zadania przejęła Graniczna Placówka Kontrolna Czeremcha[1].

Na przełomie lipca i sierpnia 2016 roku rozpoczęła się rozbiórka Strażnicy. Plany dalszego zagospodarowania terenu nie są znane.

Służba granicznaEdytuj

Faktyczną ochronę granicy strażnica rozpoczęła w czerwcu 1946 roku[10]. W 1960 roku 1 placówka WOP Czeremcha ochraniała odcinek 41 000 m granicy państwowej od znaku granicznego 1347 do zn. gr. 1431.

Sąsiednie strażnice:

135 strażnica WOP Starzyna137 strażnica WOP Tokary

Dowódcy/komendanci strażnicyEdytuj

 • ppor. Wojtowicz[4]
 • kpt. Henryk Kulnio (dowódca placówki) – (1956-?)[11]
 • kpt. SG Piotrowski Zbigniew (pierwszy komendant strażnicy SG)[12]

UwagiEdytuj

 1. Rozkaz dowódcy WOP nr 049 z 27.10 1955 roku → Historia BOWOP ↓, s. 114-134

PrzypisyEdytuj

BibliografiaEdytuj

 • Henryk Dominiczak: Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945-1985. Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985.
 • Jerzy Prochwicz: Wojska Ochrony Pogranicza 1945-1965. Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011. ISBN 978-83-7726-027-2.
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza: (1945-1991): krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • Halina Łach: System ochrony polskiej granicy państwowej. Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013. ISBN 978-83-935593-8-1.
 • Jan Nikołajuk: Podlaski Oddział Straży Granicznej im. gen. dyw Henryka Minkiewicza w Białymstoku. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991-2011. Materiały poseminaryjne - Tom I. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Archiwum Straży Granicznej, DWOP sygn.2825/1. Rejestr główny jednostek WOP.
 • ASGr.Historia Białostockiego Oddziału Wojsk Ochrony Pogranicza. Białystok 1960.