Studia Filozoficzne

Studia Filozoficzne – najważniejsze polskie czasopismo filozoficzne wydawane w latach 19571990 przez Instytut Filozofii i Socjologii PAN; zastąpiło Myśl Filozoficzną. Częstotliwość ukazywania się Studiów była różna – od miesiąca do kwartału.

Studia Filozoficzne
Państwo

 Polska

Wydawca

Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Tematyka

filozofia

Pierwszy numer

1957

Ostatni numer

1990

Redaktor naczelny

Leszek Kołakowski

Średni nakład

1250–2500 egz.

Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 1957.

Pismo dwumiesięczne «STUDIA FILOZOFICZNE», którego pierwszy numer oddajemy w ręce Czytelników, jest organem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. «STUDIA FILOZOFICZNE» będą publikować prace z zakresu wszystkich dyscyplin tradycyjnie uchodzących za filozoficzne – a więc historii filozofii, logiki, teorii poznania, teorii i metodologii nauk, teorii moralności, estetyki, teorii kultury. W zakres zainteresowań pisma wchodzi problematyka różnych nauk – zarówno przyrodniczych, jak humanistycznych – posiadająca doniosłość filozoficzną już to dzięki swojej syntetyczności, już to dzięki związkom rzeczowym z kwestiami filozoficznymi w utartym znaczeniu.

W nocie od redakcji czytamy:

Redakcja «STUDIÓW FILOZOFICZNYCH» pragnie udzielać łamów pisma różnym żywotnym obecnie kierunkom i stylom myślenia filozoficznego w granicach określonych rygorami poprawności naukowej i zasadami myślenia racjonalnego.

Skład redakcyjny edytuj

W skład redakcji pierwszego numeru weszli:

Stanowisko Zajmowano przez
redaktor naczelny Leszek Kołakowski
zastępcy Helena Eilstein i Klemens Szaniawski
sekretarz redakcji Jerzy Rudzki
Komitet redakcyjny

Numer ten otwierał artykuł Tadeusza Kotarbińskiego "Filozof", będący streszczeniem wykładu wygłoszonego w roku 1947. Stanowiło to symboliczny powrót polskiego piśmiennictwa filozoficznego do czasów przedstalinowskich, w których myśliciele niemarksistowscy, zwłaszcza ze szkoły lwowsko-warszawskiej, odsunięci zostali na sześć lat od katedr i redakcji.

Pismo przygotowywał do druku Dział Czasopism PWN; nakład pierwszego numeru wyniósł 2500 egzemplarzy. Następne numery wydawane były w nakładzie i częstotliwości zależnych od koniunktury politycznej i wahały się od 1250 do 2500 egzemplarzy i od miesięcznika do kwartalnika.

W latach 1986–1990 redaktorem naczelnym był Dionizy Tanalski[1].

Studia Filozoficzne zastąpione zostały przez reaktywowane: warszawski Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria oraz krakowski Kwartalnik Filozoficzny.

Przypisy edytuj

  1. Tanalski Dionizy anthropologist. prabook.com. [dostęp 2019-05-04].

Zobacz też edytuj