Kwartalnik Filozoficzny

Kwartalnik Filozoficznyczasopismo filozoficzne wydawane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie od 1922 do 1950; zlikwidowane przez władze komunistyczne w okresie stalinizmu. Publikował informacje o ruchu filozoficznym w Polsce i na świecie, przeglądy piśmiennictwa i sprawozdania z kongresów. Wieloletnim redaktorem naczelnym był Władysław Heinrich, stałym zaś współpracownikiem m.in. Zygmunt Zawirski.

Kwartalnik Filozoficzny
Ilustracja
Częstotliwość kwartalnik
Państwo  Polska
Adres Kraków
Pierwszy numer 1922
Redaktor naczelny Władysław Stróżewski
Średni nakład 500 egz.
ISSN 1230-4050

W roku 1992 reaktywowany pod egidą PAU i Uniwersytetu Jagiellońskiego z zachowaniem ciągłości numeracji (tom 20, zeszyt 1-2). Redaktorem naczelnym jest Władysław Stróżewski. Obecnie publikuje głównie artykuły, sprawozdania, recenzje i dyskusje. Jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism filozoficznych w Polsce. Nakład: 500 egzemplarzy.

Adres redakcjiEdytuj

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filozofii
Grodzka 52
31-044 Kraków