Kwartalnik Filozoficzny

Kwartalnik Filozoficznyczasopismo filozoficzne wydawane przez Polską Akademię Umiejętności w Krakowie od 1922 do 1950; zlikwidowane przez władze komunistyczne w okresie stalinizmu. Publikował informacje o ruchu filozoficznym w Polsce i na świecie, przeglądy piśmiennictwa i sprawozdania z kongresów. Wieloletnim redaktorem naczelnym był Władysław Heinrich, stałym zaś współpracownikiem m.in. Zygmunt Zawirski.

Kwartalnik Filozoficzny
Ilustracja
Częstotliwość

kwartalnik

Państwo

 Polska

Adres

Kraków

Pierwszy numer

1922

Redaktor naczelny

Władysław Stróżewski

Średni nakład

500 egz.

ISSN

1230-4050

Strona internetowa

W roku 1992 reaktywowany pod egidą PAU i Uniwersytetu Jagiellońskiego z zachowaniem ciągłości numeracji (tom 20, zeszyt 1-2). Redaktorem naczelnym jest Władysław Stróżewski. Obecnie publikuje głównie artykuły, sprawozdania, recenzje i dyskusje. Jest jednym z najbardziej prestiżowych czasopism filozoficznych w Polsce[potrzebny przypis]. Nakład: 500 egzemplarzy.

Adres redakcji Edytuj

Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filozofii
Grodzka 52
31-044 Kraków