Otwórz menu główne

Studia Philosophiae Christianae – kwartalnik (do 2010 półrocznik) ukazujący się od 1965 roku, wydawanym przez Wydział Filozofii Chrześcijańskiej Akademii Teologii Katolickiej, a od 2000 roku - przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Pismo publikuje artykuły z dziedziny filozofii, a także recenzje książek i sprawozdania z wydarzeń związanych ze środowiskiem filozoficznym. Obecnym redaktorem naczelnym jest Anna Latawiec.

BibliografiaEdytuj