Studia trzeciego stopnia

Studia doktoranckie
(Przekierowano z Studia doktoranckie)

Studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie, studia doktorskie[1][2]) – w myśl uchylonej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym studia umożliwiające uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dziedzinie lub dyscyplinie nauki, przygotowujące do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Kształcenie na studiach doktoranckich kończyło się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia (w Polsce absolwent otrzymuje Świadectwo ukończenia studiów doktoranckich[3]). Ukończenie studiów trzeciego stopnia nie oznaczało uzyskania stopnia naukowego doktora, należy jednak wskazać, że studia doktoranckie stwarzały warunki do przygotowania rozprawy doktorskiej[4]. Studia doktoranckie mogły być prowadzone przez uprawnione jednostki organizacyjne uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce studia doktoranckie trwały nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata, z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach o 2 lata (np. prowadzenia długotrwałych badań naukowych)[5].

W Polsce w roku akademickim 2011/2012 w ramach studiów doktoranckich kształciły się 40 263 osoby, w tym 29 943 w trybie stacjonarnym i 10 320 w trybie niestacjonarnym[6].

Nauka na studiach doktoranckich wymagała ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Studia doktoranckie czy doktorskie edytuj

W obiegu językowym funkcjonują dwa warianty wyrażenia: „studia doktoranckie” i „studia doktorskie”, przy czym zapis w Rozporządzeniu podaje sformułowanie „studia doktoranckie”[5] (mniej konsekwentne, gdyż podobnie jak studia magisterskie kończą się uzyskaniem dyplomu magistra, tak studia doktorskie prowadzą do stopnia doktora, a nie doktoranta). Wielki Słownik Języka Polskiego nie zarejestrował słów „doktorancki”, „doktoranckie”[7].

Zobacz też edytuj

Przypisy edytuj

  1. https://web.archive.org/web/20150315005606/https://ijp-pan.krakow.pl/pl/studium-doktorskie Instytut Języka Polskiego Kraków – Studia doktorskie
  2. doktorski. Wielki słownik języka polskiego. [dostęp 2015-12-11].
  3. Świadectwa ukończenia studiów doktoranckich otrzymywały osoby, które rozpoczęły je 1 października 2011 r. i wcześniej. Osoby, które nie uzyskały stopnia doktora mogą otrzymać zaświadczenie o przebiegu studiów doktoranckich. Zob. Ł. Kierznowski, P. Sobotko, Pomoc materialna dla uczestników studiów doktoranckich posiadających stopnie naukowe, "Journal of Modern Science" vol. 37, nr 2/2018, s. 375-377 [1]
  4. Adam Barczyński – Grupa F3 – www.frey.com.pl, Studia doktoranckie INP PAN – INP PAN [online], www.inp.pan.pl [dostęp 2017-02-11].
  5. a b Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich (Dz.U. z 2017 r. poz. 1696)
  6. „Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r.”, s. 37, 2012. Główny Urząd Statystyczny. ISSN 1506-2163. 
  7. doktorancki. Wielki słownik języka polskiego. [dostęp 2016-01-18].

Bibliografia edytuj